1.03.2016

κυνηγετικό καπέλοκυκλική αναπνοήAnthea HamiltonIn Anthea's work, the ass breaks out of the wall of the exhibition space in a forceful act of opening."