6.06.2016

τα ομόλογακτήριο ΔΕΣΚοι / ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ τουαλέτες
κωλονάκι (πλατεία)
ίδιαΔάμης: κάποια γλυπτά με φώς


αυθεντικός ταξιδιώτης καλλιτέχνης

σκουπίδιοιGelitin, "Not Yet Titled" (Artist's Edition)τουαλέτες & ζωγραφική / Μαϊος 2016
έργο φοιτητή α.σ.κ.τ. Αθήναςέργο αποφοίτου α.σ.κ.τ. Φλωρίνης