12.30.2009

Βρετανικώ!


Πύλη στούς βόθρους της Γηραιάς Αλβιώνας

12.09.2009

12.06.2009

Personal Daily Instalation

*


Untitled, εγκατάσταση, μικτή τεχνική, διαστάσεις μεταβλητές, 2009