5.25.2012

περσικό σκαρίφιμα


Mansur ibn Ilyas.Tashrih-i badan-i insan. [Anatomy of the Human Body]. (Iran, ca. 1390)
http://www.nlm.nih.gov/exhibition/historicalanatomies/mansur_bio.html

hump me, dump me

 προσωπική αφιέρωση απο τον Caveman Joe στο LP " Back from the cave" 

5.08.2012

ελεύ8ερη ώρα


. απο το εξώφυλλο της εφημερίδας "ελεύ8ερη ώρα", 07.05.2012